Syftet
med Water-in-a-Box är att på ett hållbart sätt kunna erbjuda rent, avsaltat och bakteriefritt vatten till behövande områden i världen och på så sätt förbättra folkhälsan, reducera fattigdom och skapa odlingsbara områden som idag är öken.

Genom att
använda energi från solhybrider och ny teknik med batteripack, där man laddar batterierna med solenergi, kommer produktionslösningen bli energieffektiv och miljövänlig

Konceptet
Water-in-a-Box bygger på en patenterad uppfinning för vattenrening (Millennium Desalination Device - MDD) som integreras i en skalbar och portabel container för att flexibelt kunna producera, transportera, driftsätta och återanvända utrustningen.

SAMARBETSPARTNER - WATER IN A BOX

Den specifika samhällsutmaningen som Water-in-a-Box vill lösa handlar om hur ett produktionskoncept för vattenrening kan göras mobilt, flexibelt och ekologiskt. Hur kan en hållbar lösning utvecklas som karaktäriseras av att den innefattar system som bevarar energi och naturresurser, är säker och hälsosam för anställda, konsumenter och samhälle, är ekonomiskt lönsam och lyhörd för befintliga och framtida marknads- och konsumentbehov samt bidrar till att utveckla det omgivande samhället.

Projektgrupp
Professor Erik Dahlquist, Doktornad Ida Sylwan, Monica Odlare - Mälardalens Högskola Eskilstuna
Sten Grahn - Swerea IVF AB
Jan Brandt, Max Brandt - Informativ Illustration AB
Mattias Stjernström - Klara Fastigheter AB
Johan Ahlgren - Morgonsol AB
Stefan Carlbom - Furhoffs Rostfria AB
Sven Sievers, Anna-Paula Jonsson - Business Sweden AB
Tove Engström - Läkarmissionen
Eskilstuna Energi och Miljö
Mediamäklarna H Svanström AB