Tekniken i MDD

Uppfinningen har klara fördelar jämfört med andra typer.

 • Den är okomplicerad
 • Kompakt
 • Den arbetar med känd teknik för ingående komponenter
 • Skalbar från små till stora industriella anläggningar
 • Miljövänlig
 • Kan lätt göras mobil
 • Kan drivas med olika typer av strömkällor t.ex. solenergi
 • Har inga membran som behöver bytas
 • Servicevänlig, bygger på plocka ur, plocka i
 • Kan serie- eller parallellkopplas i hårt bakteriebemängda och saltbemängda områden.
MILLENNIUM DESALINATION DEVICE - MDD

Modellprogram

MDD 2000

10 Fots container idealisk för bevattning av odlingar, storkökshushåll.
Producerar från 2.000 liter vatten per dygn.

Konfiguration 

 • 1st vattenrenare från Millennium Technology of Sweden AB
 • 2st 1000 liter vattentank för inkommande och utgående vatten.
 • 2st pumpar

MDD 8000

20 Fots container idealisk för bevattning, mindre samhällen/byar, hotell, sjukhus m.m
Producerar från 8.000 liter vatten per dygn.

Konfiguration

 • 4st vattenrenare från Millennium Technology of Sweden AB
 • Vattentankar och pumpar.

MDD 4000

10 Fots container idealisk för bevattning, storkökshushåll, skärgårdsmiljöer, hotell, sjukhus m.m.
Producerar 4.000 liter vatten per dygn.

Konfiguration 

 • 2st vattenrenare från Millennium Technology of Sweden AB

MDD 12000

20 Fots container idealisk för bevattning, mindre samhällen/byar, hotell, sjukhus m.m
Producerar från 12.000 liter vatten per dygn.

Konfiguration

 • 6st vattenrenare från Millennium Technology of Sweden AB

Konstruktörer

Auto Teknik AB i Fagersta, Arne Uhrbom och Hans Lund Konsult AB har ansvarat för framtagning av konstruktionsritningar till Millennium Desalination Device. Arne Uhrbom och Hans Lund har stor erfarenhet  som konstruktörer och utvecklare  av produktionsutrustning, metodutveckling och produktionsberedning. Arbetat med Volvo CE, projekt FMV, ASSA Nobel Biocare Seco Tools m.fl.