ROLF INGESON - VD och uppfinnare

"Trots att jordens yta är täckt till 71% av vatten dör varje dag 5000 barn p.g.a brist på rent vatten. Problemet är globalt och behoven enorma. Att då får vara en bidragade orsak till att lösa problemet känns tillfredställande på många sätt. Millennium Technology of Sweden AB samt hjälporganisationen Watertobillions kommer outröttligt att verka för att tillgodose behoven världen över för att hjälpa människor i behov av rent vatten.  - Rolf Ingeson VD och Uppfinnare.

Millennium Desalination Device erhöll Södermanlands SKAPA utvecklingsstipendium 2011 och diplom till minne av Alfred Nobel.

Rolf Ingeson utsågs till Årets Innovatör 2013 av Munktell Science Park och Create, vid en ceremoni i Munktell Museum 2014.

Nominerad till Årets Innovatör 2013.