vatten till en törstande värld.

Millennium Technology of Sweden AB:s huvudmål är att förse de länder som idag lider av bristen på vatten, med skalbar, tillförlitlig utrustning som innebär att länderna kan bygga självförsörjande vattenstrukturer, och på så sätt få en förbättrad folkhälsa, reducera fattigdomen, skapa odlingsbara områden som idag är öken. På så sätt också bli ett effektivt demokratiseringsverktyg.

Uppfinnaren

Rolf Ingeson VD för Millennium Technology of Sweden AB och Uppfinnare av vattenrenaren Millennium Desalination Device.

historien

Uppfinnaren Rolf Ingeson, är på fädernesidan släkt med John Ericsson

Tekniken

Vattenrenaren Millennium Desalination Device (MDD) möjliggör avsaltning och bakterierening direkt från havsvatten.

patent


U.S Patent -  no.8,608,911

China Patent -  ZL201180022739.7

South African Patent -  no.2012/07752