Investera i framtiden - aktieemission 2018

Årets aktieemission 2018

Nu har årets aktieemission dragit igång för 2018. 

Världens vattensituationen ser inte ljus ut och många människor lider under bristen på rent vatten. Ökande andel katastrofer av olika slag ökar och ger en osäker framtid för många, speciellt kvinnor och barn. MTS vill se en förändring på detta och gör det främst genom att se till att vår innovationen Millennium Desalination Device ska komma många människor till gagn samt informativt via vår egen hjälporganisation Water to billions arbete.

Det pågår också ett stort arbete kring företagets eget Vinnova finansierade projekt Water-in-a-box där aktörer från akademin, företag, NGO:er samt kommun är med och bidrar för att förverkliga konceptet. Läs mer om detta projekt här på hemsidan. WTB

Din medverkan och engagemang i Millennium Technology of Sweden kommer att positivt påverka framtiden för många och samtidigt bli en framtida investering för dig, dina barn och barnbarn. 

I filerna till höger finns all information du behöver för att ta ett beslut kring aktieköpet så som företagsinformation, erbjudandet, beställningssedel samt kontaktinformation vid behov. 

MTS 2018