- Vi förser världen med rent avsaltat och bakteriefritt vatten -

MÅL

Millennium Technology of Sweden AB har som huvudmål att förse de länder som idag lider av bristen på vatten, med skalbar, tillförlitlig utrustning som innebär att länderna kan bygga självförsörjande vattenstrukturer, och på så sätt få en förbättrad folkhälsa, reducera fattigdomen, skapa odlingsbara områden som idag är öken. På så sätt också bli ett effektivt demokratiseringsverktyg.

VISION

Millennium Technology of Sweden´s vision är 
"water to billions" . MTS AB skapar realistiska förutsättningar för att på allvar nå ut till de områden i världen som plågas under bristen på vatten. Och områden med undermåligt bakteriemängt vatten. Var med och skapa en bättre värld! Ett stöd till organisationen Watertobillions påskyndar utvecklingen.

TESTBÄDD KLAR!

Tillsammans med Eskilstuna Energi & Miljö och övriga parter inom projektet Water-in-a-box står nu testbädden klar på Ekeby våtmark i Eskilstuna.  

En viktig milstolpe för att kunna testa och validera konceptets komponenter i processen att rena  vattnet från bakterier. 


En fantastisk plats att även kunna demonstrera vårt koncept för aktörer som visat intresse för vår uppfinning och projekt. 

Tillsammans med vår egen hjälporganisation Watertobillions förbättras möjligheterna att nå ut till länder i behov av bakteriefritt och avsaltat vatten. Läs mer på länken nedan.
www.watertobillions.com

250 milj.

Människor drabbas av ökenspridningen

år 2025

Kommer mer än 3 miljarder
drabbas av vattenbrist 

5.000

Barn dör varje dag p.g.a vattenbrist.