OUR partners

Mälardalens högskola eskilstuna/västerås

Sten Grahn MSc and Ph.D production system as specialty. Senior lecturer at MDH.
Jan Brandt - Assistent professor in Information Design
Erik Dahlquist - Professor in Energy Engineering
Emma Nehrenheim - Professor in Environmental Engineering

munktell science park - Eskilstuna

Thomas Karlsson - CEO Sörmlandsfonden Eskilstuna

KLARA FASTIGHETER

Mattias Stjernström - CEO

Morgonsol AB

Johan Ahlgren - VD och ägare till Energiförbättring i Väst AB
Leif Karlsson - VD och ägare Ingengjörsfirman Leif Karlsson AB

Structural engineers

Arne Uhrbom, Autoteknik AB Fagersta
Hans Lund Consultant AB Eskilstuna

Designers patents and patent Administrator

Lars Malmqvist Dr. Technology Physics, the patent agency Ehrner & Delmar, Stockholm

Production

Furhoffs AB Skövde
Backer BHV AB division Calesco, Kolsva
Fagersta El
 

accountants

Andreas Mathiasen, Grant Thornton AB

law

Attorney Per Bergsten, Bergstens law firm
Attorney Petter Kjöllerström DLA Nordic