WASH

Det Vinnova finansierade WASH projektet som bl.a. Utrikesdepartementet och Business Sweden står bakom och som MTS AB tillsammans med många andra företag, akademier, NGO:er m.m. medverkar i har i dagarna lanserat sin hemsida. www.hallbarinnovation.se 

"Hållbar innovation i kris och katastrof" är ett projekt som lyfter fram svenska hållbara lösningar som kan skydda och rädda liv i kris- och katastrofinsatser. Projektet ska också bidra till att innovationerna blir ledande på världsmarknaden, samtidigt som de medverkar till att uppfylla "de Globala Målen för hållbar utveckling".

Mer konkret handlar det om att Sverige ska ha en väl fungerande leveransmodell för att få fram hållbara produkter och tjänster inom området WASH (Water, Sanitation and Hygiene), inklusive koncept för testbäddar, ramverk för hållbarhetsbedömning och en samverkansplattform som samordnar det svenska innovationsarbetet inom kris- och katastrofområde

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter